Місія Всеукраїнської асоціації імпортерів овочів та фруктів полягає у сприянні розвитку і вдосконаленню системи імпорту плодоовочевої продукції в Україну. Для її реалізації ми спрямовуємо свої зусилля в наступних напрямках:

 • представництво і захист прав та інтересів членів Асоціації в загальнодержавних і місцевих органах законодавчої та виконавчої влади, а також у судових, правоохоронних, податкових і інших органах влади;
 • розробка і лобіювання законодавчих ініціатив щодо удосконалення режиму підприємницької діяльності в Україні у сфері імпорту плодоовочевої продукції;
 • захист членів Асоціації від недобросовісної конкуренції з боку іноземних імпортерів овочів та фруктів, робота над запровадженням прийнятних ввізних мит на плодоовочеву продукцію;
 • надання членам Асоціації організаційної, інформаційної, аналітичної, методичної, правової допомоги;
 • своєчасне інформування членів Асоціації при зміни у законодавчих та нормативних актах органів державної і місцевої влади щодо підприємницької діяльності у галузі імпорту плодоовочевої продукції в Україну;
 • впровадження інноваційних методів та останніх досягнень науки та техніки по використанню технологій, які використовуються в обробці, транспортуванні і зберіганні овочів та фруктів;
 • допомога членам Асоціації у встановленні ділових контактів та дружніх зв’язків з іноземними партнерами з метою надання доступу до інноваційних технологій і передового досвіду, а також залучення в Україну іноземних інвестицій;
 • оперативне надання інформації про учасників ринку та посередницьких послуг, підтримка у переговорах із зарубіжними партнерами;
 • підтримка конкурентоспроможності членів Асоціації завдяки забезпеченню високої якості їх продукції та послуг, доведення до них актуальною і точною галузевої інформації і статистики;
 • залучення членів Асоціації до соціально значущих проектів, сприяння формуванню позитивного іміджу Асоціації, підприємств та організацій, які входять до її складу;
 • вирішення спорів і конфліктів з партнерами та іншими учасниками ринку плодоовочевої продукції в Україні безпосередньо або через виконавчі органи Асоціації;
 • консультації з проблем бізнесу, рекламної діяльності, юридичних та інших питань, надання доступу до результатів маркетингових досліджень ринку і об’єктивної інформації про його учасників;
 • залучення до партнерських програм, проектів, в яких беруть інші члени Асоціації, рекламно-інформаційна підтримка проектів;
 • організація роботи на засадах взаємної довіри, надійності та добропорядності у питаннях ділового партнерства членів Асоціації, а також підвищення престижу Асоціації та її членів на всеукраїнському та міжнародному рівні.